Tilsyn

Tilsyn

Tilsynsførende for Friskolen Hald Ege

Jeg er valgt som tilsynsførende for Friskolen Hald Ege fra skoleåret 2022/23 og frem.

Jeg har beskæftiget mig med skoler næsten hele mit arbejdsliv, og jeg har især erfaring med efterskoler og friskoler. Efter endt læreruddannelse var jeg i tre år lærer i folkeskolen og derefter friskolelærer, efterskolelærer, efterskoleforstander og friskoleleder. Senest var jeg i en årrække konsulent i Efterskoleforeningen, indtil jeg gik på pension i efteråret 2018. Mit arbejdsområde som konsulent var bredt: Analysearbejde, kurser og rådgivning af skolerne om alle typer spørgsmål fra tilskud til pædagogik.

Jeg har gennem årene lavet forskelligt foreningsarbejde, f.eks. i det lokale menighedsråd. I Efterskoleforeningen har jeg været med i talrige udvalg og medlem af foreningens bestyrelse. I dag er jeg medlem af bestyrelsen på en efterskole.

Gennem mit skolearbejde, arbejdet som konsulent og gennem tilsynshverv på andre friskoler har jeg tilegnet mig et solidt grundlag for at gå til opgaven som tilsynsførende på Friskolen Hald Ege. Jeg nyder mødet med eleverne og skolelivet, og jeg interesserer mig for faglig og pædagogisk udvikling.

Tilsynsarbejdet omfatter nogle helt formelle krav, som skal efterleves, men jeg vil også bestræbe mig på at få føling med den samlede skolekultur. Enhver skole er et dannelsesprojekt, hvilket også understreges på Friskolen Hald Ege.

Jeg glæder mig til at lære Friskolen Hald Ege nærmere at kende og se, hvordan skolen forvalter den frie skoles muligheder. Jeg går ind til arbejdet med de bedste forventninger.

Med venlig hilsen,

Ole Bjerring

Certificeret tilsynsførende

Ole Bjerring

Chr. Winthers Vej 42
8920 Randers

olebjerring@yahoo.dk