Indskrivning

Indskrivning

Indskrivning til Friskolen Hald Ege

Udfyldelse af nedenstående formular er første skridt i indskrivningsprocessen. Har vi en ledig plads på den ønskede årgang og linje, vil I derudover blive indkaldt til en optagelsessamtale.

På Friskolen Hald Ege har 20-22 elever i hver klasse, hvilket betyder at vi desværre ikke kan tilbyde alle en plads.

Vi udvælger ikke elever ud fra ”først til mølle”-princippet, men efter følgende:

  • Søskendefordel
  • Ligelig fordeling af køn
  • Fordeling af sportslinjer fra 6. klasse
  • Helhedsvurdering af elevsammensætningen i den enkelte klasse
Eleven
Fx. 2008-04-22
Skriv navne på evt. søskende på skolen
Forældren
Skole
Hvilket år skal barnet starte på nedenstående klassetrin
Hvilket klassetrin skal barnet starte på, på friskolen