Danselinjen

Danselinjen

Dans er for alle, der finder glæde ved at bevæge sig.

Dans er for alle, der finder glæde ved at bevæge sig. Vi arbejder seriøst og gør meget ud af at fastholde glæden ved at danse og det gode sammenhold på linjen.

Det overordnede formål med danselinjen er at give eleverne en bred forståelse af, hvad dans er, og hvad dans kan. De får i løbet af skoleåret kendskab til mange forskellige stilarter og genrer indenfor dans. Eleverne får især indsigt i dans som scenekunst, og de får en forståelse af dans som en kropslig udtryksform. De lærer at fortælle historier og formidle følelser igennem dansen. Dette skal munde ud i, at de selv er i stand til at skabe en færdig koreografi, der tager udgangspunkt i en eller flere af de stilarter og genrer, de er blevet præsenteret for i løbet af skoleåret.


ÅRSPLAN:

I løbet af et skoleår vil vi komme ind på følgende overordnede genrer og forløb:

  • Samarbejde – Dette kan være samarbejdsøvelser, koordination, rytmiske serier osv.
  • Pardans – Det kunne eksempelvis være tango, vals eller salsa.
  • Scenedans – Dette vil typisk være moderne dans, jazzballet, moderne ballet, ballet og contemporary dance.
  • Kulturelt/rituelt – Det kunne eksempelvis være afrikansk dans, folkedans eller lignende.
  • De urbane stilarter – Det kunne typisk være et undervisningsforløb med hip-hop, house, breakdance eller lignende.
  • Undervisningsforløb – Eleverne lærer eksempelvis at sammensætte et opvarmnings program.
  • Danseprojekt – Der vil løbende være fremvisninger, men skoleåret sluttes af med et større danseprojekt, de selv skal skabe.