Elevråd

Elevråd

Hvad består elevrådet af?

Friskolens elevråd består af repræsentanter fra alle skolens årgange. Elevrådet holder et møde hver måned. Her drøftes dagligdagen mellem eleverne.  Der bliver drøftet og fremlagt ønsker til forbedringer til hverdagen, gode og nye ideer til større og mindre faciliteter på skolen, som kan bringes videre til skolens ledelse. Elevrådet støttes af en af skolens lærere.

Elevrådet får kendskab til demokratiets muligheder og form, så de kan øve sig i at gennemføre beslutninger på demokratisk vis. Det er vigtig, at eleverne mærker og oplever, at den demokratiske proces kan føre til fælles beslutninger, fordi de som repræsentanter for alle elever på skolen bliver hørt og kan opnå forbedringer, som er til gavn for alle elever på skolen.