Kreativ udfoldelse

Kreativ udfoldelse

Kreativ

På Friskolen Hald Ege tilstræber vi, at alle elever – uanset alder og klassetrin – udfordres kreativt og praktisk-musisk. Vi ser det praktisk-musiske som et led i dannelsen og skabelsen af det hele menneske, der er med til at sikre fascinationen af det alsidige, eksperimenterende, legende og håndværksmæssige. Målet med undervisningen i det kreativ er at højne elevernes æstetiske forståelse og praktiske kunnen. Der sigtes mod en refleksiv tilgang til kunst og kultur.

Der er kreative timer på skemaet hver uge i 0.-5. klasse, men hvert skoleår har alle børn også en musical- eller teateruge og entreprenante projekter, hvor vi bruger kreative og innovative arbejdsmetoder og udfoldelsesmuligheder ligesom de kreative elementer bruges som en vej til læring i skolens øvrige fag.

Med kreativ forstår vi på Friskolen Hald Ege:

Tilgang

Vores tilgang til det kreative tager afsæt i friskolens værdier og dannelsesmål: