Indskoling

Indskoling

Eleverne bliver optaget i 0. klasse med 18 elever

Eleverne bliver optaget i en 0. klasse med18 elever. Vi tilstræber altid homogene klasser, således at der ligevægt mellem kønnene.

For at sikre et individuelt fokus vil der udover den lille klassekvotient i indskolingen være en tolærerordning i en stor del af timerne, således at en lærer og en pædagog indgår i et tæt samarbejde omkring klassen faglige og sociale trivsel.

Derudover bygger hele indskolingen og mellemtrinnet i forhold til dannelse, faglighed og trivsel selvfølgelig på de samme værdier som resten af både fri- og efterskolen samt hele

friskolekonceptets ide om, at idræt og bevægelse er helt afgørende for udvikling og indlæring, hvorfor der hver uge vil være 8 timer idræt/bevægelse med vægt lagt på leg, udfordringer, motorik, udeliv og glæde. Idræt er i sig selv fantastisk og har iboende værdi, men det ser ud til, at meget bevægelse og idræt også kan have positiv effekt på koncentration og læringsmiljøet i klasserummet.

Der er selvfølgelig også i indskolingen og på mellemtrinet et sundt, varmt måltid mad midt på dagen samt formiddags- og eftermiddagsmad.

Der er SFO fra kl. 6.30 – 8.00 og igen fra ca. 14.00 – 17.00. Ligeså en busordning til skolen med ankomst kl. 8.00 og afgang igen kl. 15.30. Både busordning, måltider, SFO og klub er som en del af skolens solidariske prispolitik inkluderet i de skolepenge, alle betaler for at gå på skolen. Pt

Se priser under menupunktet “Betaling/Økonomisk støtte”