Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser

Undervisningsmål

Friskolen Hald Ege følger i nogle fag Fælles Mål fra Undervisningsministeriet, mens skolen i andre fag har sine egne undervisningsmål, som er beskrevet på denne side.

Fælles Mål består af overordnede kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål, som er knyttet til de enkelte trin (delmål). Friskolen Hald Ege følger Fælles Mål i dansk, matematik, engelsk, tysk, natur/teknologi, fysik/kemi, geografi og samfundsfag.

Formål, Fælles Mål (med trinmål) og læseplan kan læses og downloades på undervisningsministeriets læringsportal emu.dk på de følgende sider:

Egne undervisningsmål/fagbeskrivelser

Læs om de øvrige fag friskolen har