Fællesskab

Fællesskab

Fællesskab og omsorg for hinanden

Når man indgår i et fællesskab, opgiver man noget af sin frihed, og man får et ansvar for flere end blot sig selv. Sådan er det også i vores fællesskab på Friskolen Hald Ege.

Ifølge filosoffen K.E. Løgstrup har man aldrig med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i sin hånd. Det kan være lidt som en forbigående stemning eller en oplagthed, men det kan også være så meget, at man har indvirkning på, om den andens liv lykkes eller ej.

Ud fra sammen tankegang stiller vi det krav til hinanden på friskolen, at vi skal have blik for – og være optaget af – at alle har det godt. Store som små.

Fællesskab er sammenhold
At have blik for andre ligger dybt i skolens DNA. Til vores årlige og tilbagevendende CARE-projekt, arbejder vi i fællesskab på at samle penge ind, så vi kan støtte afrikanske børns muligheder for at komme i skole. Ligesom vi i vores hverdag af og til mødes i venskabsklasser og familiegrupper på tværs af vores årgange.

I 9. klasse rejser vores elever hvert år til Ghana, hvor de for alvor får blik for andre kulturer og levevilkår.

Fællesskab er sammenhold, og vi mener, at det er vores vigtigste og fornemmeste opgave konstant at vende børnenes opmærksomhed hen imod dette, så de oplever, at det er sammen med andre, verden åbner sig, og man bliver klogere på sig selv og livet.