Betaling/Økonomisk støtte

Forældrebetaling

FORÆLDREBETALINGEN PÅ FRISKOLEN HALD EGE ER:

1. Barn: 2.700 kr. i 11 mdr. i skoleåret 2023/2024.

Et eller flere søskende på skolen: 50% af ovenstående pris. Vi gør opmærksom på, at søskenderabat kun tilfalder de søskende som har fælles bopæl.

I prisen er indeholdt alle måltider på skolen, tilbud om bustransport samt SFO og klub.

Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 1.500 kr. ved tilgang i 0.-5. klasse. Ved tilgang fra 6.-9. klasse er tilmeldingsgebyret 3.500 kr.

FRIPLADSTILSKUD

Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler. Denne side giver et overblik over administrationsgrundlaget for fripladstilskud.

Alle detaljer kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk.

Hvem kan søge fripladstilskud?

Ansøgningsberettigede er alle elever pr. 5. september i pågældende skoleår, og der søges for et skoleår ad gangen. Selve ansøgningen til Fordelingssekretariatet foretages af skolen efter denne dato.

Tildeling af fripladstilskud til skolepenge afhænger af ens indkomstgrundlag og hvor mange børn man har. Indkomstgrundlaget udgøres af biologiske- eller adoptivforældres personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst jf. seneste årsopgørelse – dvs. tilskud for skoleåret 2023-2024 bestemmes ud fra indkomsten i 2022. Hvis forældrene er skilt eller separerede og ikke samboende, er det den personlige indkomst for den af forældrene, hvor barnet har folkeregister adresse, der lægges til grund for tilskudsberegningen. Har den ene af forældrene forældremyndigheden alene, er det denne forælders indkomst, der lægges til grund for tilskudsberegningen.

Hvor meget får man i tilskud? Ud fra indkomstoplysningerne beskrevet ovenfor bestemmes ens tilskudsbehov ud fra Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Tilskudsbehovet udregnes som 0 %, 10 %,…,100 % af forældrebetalingen.

Der søges om tilskud via skolen, men det er Fordelingssekretariatet der foretager sagsbehandlingen og indhenter de nødvendige oplysninger fra SKAT, CPR- og andre offentlige registre. Dog skal de nødvendige oplysninger også dokumenteres over for skolen med henblik på, at skolen vil forhåndsudbetale den formodet støtte i skoleraterne, da tilskuddet reelt først bliver tildelt i januar i indeværende skoleår.

VIGTIGT: De afsatte midler på Finansloven har altså de seneste år kun dækket ca. 24 % af det samlede tilskudsbehov på landets frie grundskoler hvilket vil sige, at skolerne kun modtager ca. 24 % af det beløb, som de tilskudsberettigede egentlig skulle have jf. fordelingsnøglen.

BESTYRELSEN STØTTER MED EN FAST PULJE EFTER SÆRLIGE KRITIRIER.

På Friskolen Hald Ege har bestyrelsen besluttet, at de forældre, som er tilskudsberettigede og som opfylder nogle særlige kriterier kan søge om ekstra økonomisk støtte ved bestyrelsens pulje. De kriterier, som de bliver taget højde for er:

At familiens sociale situation er præget sygdom, arbejdsløshed eller at man er udelukkende enlig forsørger, eller at man befinder sig i en særlig svær økonomisk situation, så eleven fortsatte friskoleplads kan blive tvivlsom.

Bestyrelsen vil på baggrund af jeres ansøgning tage stilling til en eventuel tildeling fra skolens egen pulje. Der kan kun søges støtte til elever, der ikke modtager søskendereduktion. I bedes sende jeres begrundede ansøgning til bestyrelsen senest den 15. august 2024.

Ansøgningen stilles til

Friskolen Hald Ege

Att. Bestyrelsen

Videbechs Allé 137

8800 Viborg

Du er altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis du er i tvivl om ansøgningsfrister mv.