SFO – Spirrevippen

SFO – Spirrevippen

Spirrevippen - Et tilbud

På Friskolen Hald Ege hedder vores SFO Spirrevippen. Spirrevippen er et tilbud til alle de børn, der går i 0.-3. klasse. Spirrevippen er en del af skolebetalingen og koster derfor ikke yderligere.

Vi benytter os af de skønne omgivelser, vi har. Vi er meget udenfor omkring skolen og i den nærliggende skov til både fri leg og planlagte aktiviteter.

Vi er meget optagede af at give børnene mulighed for fordybelse – i lege, i relationer, i kreative aktiviteter, omkring bålet og gennem wellness og mindfulness.

Vores tilgang og tilbud i Spirrevippen tager afsæt i friskolens værdier og dannelsesmål.

 • Vi møder hinanden med respekt og oplever, at det er godt at gøre noget for andre
 • Vi arbejder med børnenes sociale og personlige kompetencer.
 • Vi skaber et miljø, hvor børnene er trygge og møder nærvær fra de voksne, og heri bliver i stand til at møde hinanden og oplever, at det fremmede rummer muligheder
 • Vi tilbyder børnene medbestemmelse over deres eftermiddag, og at de oplever, at det, vi hver især kommer med, er værd at komme med
 • Vi tilbyder børnene tydelige og synlige voksne, der vil dem.
 • Vi ønsker, at børnene oplever en sammenhæng i deres hverdag fra de kommer til de går.
 • Morgenerne er en stille og rolig tid i Spirrevippen. Der spilles stille musik og hygges med stearinlys.

 • Eftermiddagene starter med Spirrevipmøde. Her tilbydes børnene eftermiddagsmad, og det er i dette forum børnene får at vide, hvad der sker den enkelte dag, og hvornår de hver især skal hjem.

 • Skolebussen kører kl. 15.30, hvor de børn, der skal afsted med bus, sendes afsted af en voksen.

 • Morgen: kl. 6.30-8.00. Vi har morgenmad fra kl. 6.30-7.15.
 • Eftermiddag: fra kl. 13.45-16.30 (fredag kl. 13.45-16.00).
Beslutning

Faste lukkedage

i har nogle faste lukkedage gennem skoleåret. Dette har vi valgt at gøre, da vi gerne vil bruge vores ressourcer de dage, hvor der er flere børn.

 • Uge 29, 30 og 31 i sommeren 2022
 • Torsdag og fredag i uge 42
 • Spirrevippens lukkedage i julen følger de dage skolen er lukket.
 • Torsdag og fredag i uge 7
 • Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen
 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.00-15.30 er der klub for 4. og 5. klasse
 • Mandag og onsdag kl. 14.00-15.30 er klubben også for 6. klasse.

 

Som SFOen er dette tilbud inkluderet i skolepengene.

Klubtilbuddet følger skoledagene.

 • Vi møder hinanden med respekt og oplever, at det er godt at gøre noget for andre
 • Vi arbejder med børnenes sociale og personlige kompetencer.
 • Vi skaber et miljø, hvor børnene er trygge og møder nærvær fra de voksne, og heri bliver i stand til at møde hinanden og oplever, at det fremmede rummer muligheder
 • Vi tilbyder børnene medbestemmelse over deres eftermiddag, og at de oplever, at det, vi hver især kommer med, er værd at komme med
 • Vi tilbyder børnene tydelige og synlige voksne, der vil dem.
 • Vi ønsker, at børnene oplever en sammenhæng i deres hverdag fra de kommer til de går.
 • Kl. 14.00 mødes hver klasse med en pædagog, som de følges med til spisesalen, hvor der er eftermiddagsmad, og de hører om dagens tilbud.

 • De tre klasser fordeler sig på skolen efter aktivitetsvalg, og de voksne er tilgængelige.

 • Kl. 15.20 afsluttes dagens aktivitet og der ryddes op i fællesskab.

 • Skolebussen kører kl. 15.30