Forløb

Forløb

Vi lærer bedst i faglige og fysiske rammer

På Friskolen Hald Ege får eleverne en meningsfuld og spændende skolegang, der bidrager til deres personlige, faglige og fysiske udvikling.

Vores skolefag følger de samme mål som folkeskolen, men vi har også vores egne mål inden for kreative fag, udeskole, håndbold, fodbold, dans og outdoor.

Målet er, at hver enkel elev skal klare sig bedst muligt til afgangseksamen i 9. klasse. I lige så høj grad lægger vi vægt på at udvikle elevernes kompetencer gennem undervisning og samvær, så de gennem deres skolegang bliver motiverede til at lære mere, bliver sociale robuste og i stand til at deltage aktivt i vores samfund og demokrati.

Undervisning med blik for fremtiden
I vores forskellige undervisningsforløb arbejder vi på, at eleverne lærer at kombinere teori og praksis, så de opnår solide faglige kompetencer, der kan bruges i deres videre skolegang. Vi samarbejder og kommunikerer med andre kulturer som en del af den dannelse, det er at gå på Friskolen Hald Ege. Vi arbejder på at være innovative og stille kritiske spørgsmål, og vi løser udfordringer på tværs af fagområder og på at kunne se helheder, alt sammen fordi det klæder eleverne på til deres videre færd.

Fra 6. klasse får eleverne ud over almindelig idræt også flere timer i en mere specifik idrætsgren. Målet er, at hver enkelt elev konstant udvikler sig inden for deres interesse og fortsat har lyst til at dyrke idræt i fremtiden.