Evaluering

Evaluering

Eleverne på friskolen bliver evalueret gennem hele deres skoletid

Eleverne på friskolen bliver evalueret gennem hele deres skoletid. Metoder og former vil være forskellige blandt fag og underviserne for at tilstræbe den mest passende evalueringsform til den gældende situation. Evalueringsformerne i de enkelte forløb i fagene vil til dels også fremgå af fagenes årsplaner. Nedenstående er dog gældende for alle elever gennem deres skoleforløb.

 • 0. kl. sprogscreening i september

 • 0. kl. forår "Læseevaluering på begyndertrinnet"

 • 0.kl. Forår MG0 i matematik

   

 • Fra 0. kl. LUS (læseevalueringsskema)

 • 1. kl. Forår "Læseevaluering på begyndertrinnet"

 • 1. kl. Forår MG1 i matematik

   

 • 2. kl. Forår "Læseevaluering på begyndertrinnet"

 • 2. kl. DVO test

 • 2.kl. Forår MG2 i matematik

   

 • 3. kl. Forår ST3 i stavning

 • 3. kl. Forår MG3 i matematik

 • 4. kl. Forår ST4 i stavning

 • 4. kl. Forår MG4 i matematik

   

 • 5. kl. Forår ST5 i stavning

 • 5. kl. Forår MG5 i matematik

   

 • 6. kl. Forår ST6 i stavning

 • 6. kl. Forår MG6 i matematik

7. kl.

Dansk:

 • ST6-efterår
 • ST7-forår
 • Gyldendals læseprøver, retskrivningsprøver og læsehastighedsprøver.
 • Individuelle udviklingsplaner med langsigtede mål.
 • Fremlæggelser
 • Forskellige evalueringsmetoder på læringsmålene efter hvert forløb.

8. kl.

Dansk:

 • Gyldendals webprøver
 • Tidligere prøvesæt i skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning Individuelle
 • udviklingsplaner med langsigtede mål.
 • Fremlæggelser
 • Forskellige evalueringsmetoder på læringsmålene efter hvert forløb.
 • Projektopgaven
 • Terminsprøver
 • Standpunkts- og årskarakterer

 

Matematik:

 • Gyldendals webprøver
 • Tidligere prøvesæt i færdighed og problem
 • Fremlæggelser

9. kl.

Dansk:

 • Gyldendals webprøver
 • Tidligere prøvesæt i skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning
 • Individuelle udviklingsplaner med langsigtede mål.
 • Fremlæggelser
 • Forskellige evalueringsmetoder på læringsmålene efter hvert forløb.
 • Terminsprøver
 • Standpunkts- og årskarakterer
 • samt en personlig udtalelse.

Selvvalgt opgave i 8. klasse

Der afvikles hvert år en selvvalgt opgave i 8. klasse i maj måned. Fagene dansk, historie, kristendom og samfundsfag kan indgå i opgaven. Formålet med den selvvalgte opgave er at styrke elevernes selvstændighed og evne til fordybelse gennem en større og længerevarende selvvalgt opgave ud fra et fælles overordnede tema. Opgaven kan laves individuelt eller i mindre grupper. Alle får en mundtlig feedback samt en karakter for opgaven.

Andet

Prøver og samtaler

I 8. og 9. klasse afholdes der terminsprøver sidst i november måned. Terminsprøverne er skriftlige og eleverne prøves i de skriftlige afgangsprøver ved terminsprøven. Formålet med terminsprøverne er at træne eleverne i prøvesituationen.

Eleverne på Friskolen Hald Ege afslutter deres skoleforløb med at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Skolens gennemsnit ved disse prøver offentliggøres én gang årligt.

Du kan finde resultaterne her

Der afholdes forældresamtaler 2 gange om året på samtlige årgange. Her får forældrene feedback på den enkeltes elevs trivsel, sociale og faglige styrker og potentiale. Ved årets anden samtale er samtlige faglærere til stede ved samtalerne.