Fantasi

Fantasi

Den bedste måde at være sammen på

Slutteligt skal vi hele tiden huske at bruge vores fantasi i mødet med børnene og i måden, vi laver skole på, så eleverne under hele forløbet på Friskolen Hald Ege oplever:

– At fakta kan ændres, hvis man har en ny og bedre ide.

– At frihed er værd at binde an med.

– At fagligheden bliver så levende, at man næsten glemmer, den er væsentlig.

– At fascinationen holdes intakt.

– At fællesskab er det samme som sammenhold og…

– at fysisk udfoldelse er en af de bedste måde at være sammen på.

Velkommen til Friskolen Hald Ege!