Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø

Den seneste undervisningsmiljøundersøgelse fra marts/april 2022 på friskolen findes i nedenstående PDF-format.

Links til ministeriets måltal

Trivsel

Elevtal

Elevfravær