Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering

Egne mål

Friskolen Hald Eges slutmål står mål med folkeskolens mål. Dog har vi egne mål i følgende fag:

Fodboldlinjen, Danselinjen, Håndboldlinjen, Outdoor samt Kreativ Udfoldelse, således som det står beskrevet under læseplanerne.

Til brug for den samlede undervisningsevaluering, så er vurderingen opdelt i skolens tre store teams, som består af følgende inddeling:

  • Indskoling: 0. til 2. klasse.
  • Mellemtrin: 3. til 5. klasse.
  • Udskoling: 6. til 9. klasse.


Vurderingen er foretaget i april 2022.

Nedenstående evaluering er desuden også sammenholdt med den seneste undervisningsmiljø vurdering foretaget i marts 2022.

Evaluering:

Det er vores vurdering, at vi lever op til vores undervisningsplaner og læseplaner ved at anvende både formative og summative test og evalueringsmetoder såsom læselog, portfolio, refleksionssamtaler, elevsamtaler, elevobservationer, fremlæggelser og skriftlige test.

 

Opfølgning på evalueringen:

Ny viden, som opnås af forskelligartede evalueringsformer, vil blive bearbejdet i hhv. klasseteamet og indskolingsteamet. Herefter vil undervisningen tage afsæt i disse resultater. Vi har på denne måde god mulighed for dagligt at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets kompetencer. 

Det er vores vurdering, at vi lever op til vores undervisningsplaner og læseplaner ved at anvende både formative og summative test og evalueringsmetoder såsom læselog, portfolio, refleksionssamtaler, elevsamtaler, elevobservationer, fremlæggelser og skriftlige test.

Gennem ugentlige møder i teamet omkring mellemtrinnet vil ny viden blive bearbejdet i hhv. klasseteamet og mellemtrinsteamet. Herefter vil undervisningen tage afsæt i disse resultater. Vi har på denne måde god mulighed for løbende at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets kompetencer. 

Der er stor fokus på læseudvikling samt fysisk bevægelse og aktivitet i de boglige fag.

Evaluering:

Det er vores vurdering, at vi i udskolingen på Friskolen Hald Ege lever op til vores undervisnings- og læseplaner samt står mål med trin- og slutmål i Fælles Mål.

Vi har i den daglige undervisning fokus på evaluering af den enkeltes undervisningsudbytte ved hjælp af passende evalueringsmetoder; det kunne være portefølje, logbøger, læsedagbøger, refleksionssamtaler, små tests, selvevaluering, fremlæggelser, respons mellem elever og relevante kulturteknikker.

 

Opfølgningsplan:

Fremadrettet har vi i udskolingen valgt at have et skærpet fokus på kreative læreprocesser, som er tæt forbundne med entreprenant læring og innovative kompetencer samt forsøg med skærmfrie undervisninger perioder i løbet af året.

Næste evaluering af skolens samlede undervisning foregår i marts 2024