Alle dage er udedage

På Friskolen Hald Ege er årstiden ikke en hindring for at gå ud, så vi bruger uderummet året rundt i både undervisningen og i SFO’en.

Efteråret i Egeskoven sætter lige nu den smukkeste kulisse for vores skole, og uanset årstid bruger vi vores fantastiske udefaciliteter. På friskolen tilstræber vi, at vores elever udfordres og udvikles kropsligt, sanseligt, oplevelsesmæssigt og vidensmæssigt i det fri året rundt.

Hver uge har 0. til 5. klasse fire lektioner i udeskole, hvor vi tager afsæt i idræt og natur/teknologi, men vi inddrager også andre fag, når det giver mening. Udeskolearbejdet bliver et dannelsesarbejde, der indbefatter hoved, hånd og hjerte, og vi lærer børnene at holde af og passe på vores udeområder og vores natur.

Et linjefag med naturen som lokale
Fra 6. klasse har eleverne mulighed for at vælge vores linjefag outdoor/puls som er et mix af klassisk friluftsliv, outdoor/puls og Adventure Race. Det er et fag, hvor alle outdoor og adventure-aspekter trænes både til lands og i vand, og en god dag i naturen bliver altid omdrejningspunktet. Sådan er det året rundt

Billederne er fra udeskole, og fra en eftermiddag i SFO’en hvor bålhygge, skumfiduser og røverhistorier var et stort trækplaster.