Evaluering af skolen samlede undervisning

Friskolen Hald Eges slutmål står mål med folkeskolens mål. Dog har vi egne mål i følgende fag:

Fodboldlinjen, Danselinjen, håndboldlinjen samt Kreativ Udfoldelse, således som det står beskrevet under læseplanerne.

Til brug for den samlede undervisningsevaluering, så er vurderingen opdelt i skolens to store teams ,som, pga. de årgange, som vi pt. har på skolen, er et udskolingsteam og et indskolingsteam. Vurderingen er foretaget i marts 2019.

 

Indskoling:

Evaluering:

Det er vores vurdering, at vi lever op til vores undervisningsplaner og læseplaner ved at anvende både formative og summative test og evalueringsmetoder såsom læselog, portfolio, refleksionssamtaler, elevsamtaler, elevobservationer, fremlæggelser og skriftlige test.

Opfølgning på evalueringen:

Ny viden som opnås af forskelligartede evalueringsformer vil blive bearbejdet i hhv. klasseteamet og indskolingsteamet. Herefter vil undervisningen tage afsæt i disse resultater. Vi har på denne måde god mulighed for dagligt at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets kompetencer. 

 

Udskoling:

Evaluering:

Det er vores vurdering, at vi i udskolingen på Friskolen Hald Ege lever op til vores undervisnings- og læseplaner samt står mål med trin- og slutmål i Fælles Mål.

Vi har i den daglige undervisning fokus på evaluering af den enkeltes undervisningsudbytte ved hjælp af passende evalueringsmetoder; det kunne være portefølje, logbøger, læsedagbøger, refleksionssamtaler, små tests, selvevaluering, fremlæggelser, respons mellem elever og relevante kulturteknikker.

Opfølgningsplan:

Fremadrettet har vi i udskolingen valgt at have et skærpet fokus på kreative læreprocesser, som er tæt forbundne med entreprenant læring og innovative kompentencer.

Næste evaluering af skolens samlede undervisning foregår i marts 2020.

 

Kontakt os

  •  Videbechs Allé 137
    Hald Ege, 8800 Viborg
  •  2349 2322
  •  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.