Lysten til at lære, være nysgerrig og åben skal udvikles og bevares hele livet. Det er Friskolen Hald Eges opgave at sikre, at undervisningen har klangbund i fascination; at den tager sit udgangspunkt i det, eleverne kender og holder af for derfra at hjælpe dem videre til noget nyt og mere, der så åbner for nye sammenhænge – en ny fascination, der åbenbares. Som N.F.S. Grundtvig skrev i 1834 i sangen:


”Nu skal det åbenbares”:

Og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han først ej havde kær”.

Det tror vi er rigtigt. Derfor er fascinationen et vigtigt element i vores vision for undervisningen.Fascination