Indskoling
 • AN3X5848.jpg
 • AN3X4995.jpg
 • AN3X5226.jpg
 • AN3X5313.jpg
 • AN3X5695.jpg
 • AN3X5632.jpg
 • AN3X5384.jpg
 • AN3X5351.jpg
 • AN3X5905.jpg
 • AN3X4896.jpg
 • AN3X5888.jpg
 • AN3X5502.jpg
 • AN3X5391.jpg
 • AN3X5859.jpg
 • AN3X4903.jpg
 • AN3X5639.jpg
 • AN3X5053.jpg
 • AN3X5668.jpg
 • AN3X5144.jpg
 • AN3X5627.jpg

Eleverne optages i en klasse med max. 20 elever. Klassen består af 10 0. årgange og 10 1. årgange, og så fremdelses indtil 6. klassetrin, fordi vi mener, at en sådan sammenlæsning af 2 klassetrin giver en række muligheder - først og fremmest for en alsidig differentiering i forhold til:

Modenhed
Køn
Potentialer
Specifikke fokusområder osv.

På den måde vil vi tilgodese de forskellige udviklingstrin, eleverne selvfølgelig vil være på i deres skolegang frem til 6. klasse og skabe et dynamsik læringsmiljø, hvor hver enkel elev i højere grad vil blive set og derigennem få mulighed for at blive motiveret og udfordret præcist der, hvor den enkelte befinder sig.

For at sikre dette større individuelle fokus vil der udover den lille klassekvotient være en tolærerordning i nogle af timerne (normeringen er 1,5 lærer i alle timer), og der vil være et tæt samarbejde med pædagogerne fra SFOen.

Opdeling ser derfor således ud: eleverne starter i en 0./1. klasse, og fortsætter i en 2./3.-klasse og en 4./5.klasse, hvorefter man så fortsætter i en mere traditionel 6. klassesordning.

Derudover bygger hele indskolingen og mellemtrinnet i forhold til dannelse, faglighed og trivsel selvfølgelig på de samme værdier som resten af både fri- og efterskolen samt hele friskolekonceptets ide om, at idræt og bevægelse er helt afgørende for udvikling og indlæring, hvorfor der hver uge vil være 8 timer idræt/bevægelse med vægt lagt på leg, udfordringer, motorik, udeliv og glæde. Idræt er i sig selv fantastisk men har jo også den sidegevinst, som så i en skolesammenhæng bliver det vigtigste, at betingelserne for indlæring i forhold til bla. koncentration forøges mærkbart.

Fra 6. kl. til og med 9. fortsætter idrætten men i en mere målrettet form, da der vælges mellem fodbold, håndbold og dans i 6 lektioner om ugen samt to lektioner med en bred variation af idrætsformer.

Der er selvfølgelig også i indskolingen og på mellemtrinet et sundt, varmt måltid mad midt på dagen samt formiddags- og eftermiddagsmad.

Der er SFO fra kl. 6.30 - 8.00 og igen fra ca. 14.00 - 17.00. Ligeså en busordning til skolen med ankomst kl. 8.00 og afgang igen kl. 15.30. Både busordning og SFO er som en del af skolens solidariske prispolitik inkluderet i de skolepenge, alle betaler for at gå på skolen (pt. 1875,00 kr), hvadenten man benytter sig af det eller ej.

Ring gerne til skolen for at høre nærmere.

Kontakt os

 •  Videbechs Allé 137
  Hald Ege, 8800 Viborg
 •  2349 2322
 •  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.