Betaling/Friplads
 • AN3X5053.jpg
 • AN3X5362.jpg
 • AN3X4951.jpg
 • AN3X5391.jpg
 • AN3X5484.jpg
 • AN3X5668.jpg
 • AN3X5384.jpg
 • AN3X5888.jpg
 • AN3X4995.jpg
 • AN3X5226.jpg
 • AN3X4907.jpg
 • AN3X4903.jpg
 • AN3X5627.jpg
 • AN3X5421.jpg
 • AN3X5502.jpg
 • AN3X5905.jpg
 • AN3X5504.jpg
 • AN3X5313.jpg
 • AN3X5632.jpg
 • AN3X5848.jpg

Tilskudsordning fra Fordelingssekretariatet


Forældrebetalingen på Friskolen Hald Ege er:

1. Barn: 1.950 kr. i 11 mdr. i skoleåret 2018/2019.
Et eller flere søskende på skolen: 50% af ovenstående pris.
I prisen er indeholdt alle måltider på skolen, tilbud om bustransport samt SFO.


Fripladstilskud

Der afsættes hvert år midler på Finansloven til at yde tilskud til forældrebetaling af skolepenge og SFO. Midlerne forvaltes af Fordelingssekretariatet på vegne af landets frie grundskoler. Denne side giver et overblik over administationsgrundlaget for fripladstilskud. Alle detaljer kan findes på www.fordelingssekretariatet.dk.

Hvem kan søge fripladstilskud? 
Ansøgningsberettigede er alle elever pr. 5. september i pågældende skoleår, og der søges for et skoleår ad gangen. Selve ansøgningen til Fordelingssekretariatet foretages af skolen efter denne dato. Tildeling af fripladstilskud til skolepenge afhænger af ens indkomstgrundlag og hvor mange børn man har. Indkomstgrundlaget udgøres af biologiske- eller adoptivforældres personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst jf. seneste årsogørelse – dvs. tilskud for skoleåret 2015-2016 bestemmes ud fra indkomsten i 2014. Hvis forældrene er skilt eller separerede og ikke samboende, er det den personlige indkomst for den af forældrene, hvor barnet har folkeregisteradresse, der lægges til grund for tilskudsberegningen. Har den ene af forældrene forældremyndigheden alene, er det denne forælders indkomst, der lægges til grund for tilskudsberegningen.

Hvor meget får man i tilskud? 
Ud fra indkomstoplysningerne beskrevet ovenfor bestemmes ens tilskudsbehov ud fra Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle. Tilskudsbehovet udregnes som 0 %, 10 %,...,100 % af forældrebetalingen.

VIGTIGT:
De afsatte midler på Finansloven har altså de seneste år kun dækket ca. 30 % af det samlede tilskudsbehov på landets frie grundskoler hvilket vil sige, at skolerne kun modtager ca. 30 % af det beløb, som de tilskudsberettigede egentlig skulle have jf. fordelingsnøglen.

På Friskolen Hald Ege har bestyrelsen besluttet, at de årligt vil forhøje tilskudsprocenten fra fordelingssekretariatet til de tilskudsberettigede under hensyntagen til årets samlede tilskudsbehov og økonomiske formåen.

Hvordan søger man? 
Der søges om tilskud via skolen, men det er Fordelingssekretariatet der foretager sagsbehandlingen og indhenter de nødvendige oplysninger fra SKAT, CPR- og andre offentlige registre. Dog skal de nødvendige oplysninger også dokumenteres over for skolen med henblik på bestyrelsens vurdering af det samlede årlige behov til brug for fastsættelse af en forhøjet tilskudsprocent.

Ansøgningsfristen sendes via skoleplan, sammen med ansøgningsblanketten, til samtlige forældre.

Du er altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis du er i tvivl om ansøgningsfrister mv.

Kontakt os

 •  Videbechs Allé 137
  Hald Ege, 8800 Viborg
 •  2349 2322
 •  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.