Faglighed

Friskolen Hald Eges slutmål står mål med folkeskolens mål. Dog har vi egne mål i følgende fag:

Fodboldlinjen, Danselinjen, håndboldlinjen samt Kreativ Udfoldelse, således som det står beskrevet under læseplanerne.

Til brug for den samlede undervisningsevaluering, så er vurderingen opdelt i skolens to store teams ,som, pga. de årgange, som vi pt. har på skolen, er et udskolingsteam og et indskolingsteam. Vurderingen er foretaget i marts 2019.

 

Indskoling:

Evaluering:

Det er vores vurdering, at vi lever op til vores undervisningsplaner og læseplaner ved at anvende både formative og summative test og evalueringsmetoder såsom læselog, portfolio, refleksionssamtaler, elevsamtaler, elevobservationer, fremlæggelser og skriftlige test.

Opfølgning på evalueringen:

Ny viden som opnås af forskelligartede evalueringsformer vil blive bearbejdet i hhv. klasseteamet og indskolingsteamet. Herefter vil undervisningen tage afsæt i disse resultater. Vi har på denne måde god mulighed for dagligt at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dets kompetencer. 

 

Udskoling:

Evaluering:

Det er vores vurdering, at vi i udskolingen på Friskolen Hald Ege lever op til vores undervisnings- og læseplaner samt står mål med trin- og slutmål i Fælles Mål.

Vi har i den daglige undervisning fokus på evaluering af den enkeltes undervisningsudbytte ved hjælp af passende evalueringsmetoder; det kunne være portefølje, logbøger, læsedagbøger, refleksionssamtaler, små tests, selvevaluering, fremlæggelser, respons mellem elever og relevante kulturteknikker.

Opfølgningsplan:

Fremadrettet har vi i udskolingen valgt at have et skærpet fokus på kreative læreprocesser, som er tæt forbundne med entreprenant læring og innovative kompentencer.

Næste evaluering af skolens samlede undervisning foregår i marts 2020.

 

Vi tror, at dannelse
opstår, når vi sammen fordyber os i både boglige, kropslige samt musisk-kreative
aktiviteter og mærker deres ligestilling og sammenhæng.

 

Verden bliver
større og livet rigere, når vi gribes af det, vi først fandt uforståeligt og
fremmed. Vi tror derfor også på, at dannelse først finder sted, når vi undrende
præsenteres for det, der er anderledes. Forståelse fordrer forundring.

 

Vi forudsætter,
at mennesket grundlæggende er frit, og samtidig at det kun kan blive sig selv
gennem engagement i forpligtende fællesskaber, hvor eleverne oplever

   Ligeværdige fællesskaber med mangfoldigheden som en
styrke. Alle er lige men ikke ens.

•    Meningsfuldheden i troen på det gode i mennesket og
værdien af det, hver elev kommer med.

•    Den gensidige betydning samt vigtigheden af, at alle
har det godt.

Gennem denne
ansvarlighed i fællesskaber oplives børnene og de unge, og bevidstheden om eget
værd udvikles. Herved skabes lysten til at engagere sig aktivt i såvel nære
relationer som det demokratiske samfund.

 

Skolens hjemmeside

Administrativ adgang

Firmaet har en superuser

Det er muligt at give flere begrænset adgang til nogle dele af hjemmesiden

vejen ind /administrator

Her finder du planer og lovstof

Her kan du downloade årsplaner for de forskellige fag -  fordelt på klasser og klassetrin. (Hvis du har problemer med at få dem vist kan du hente Adobe Acrobat Reader)

Klassenavn/Trin Fag
0 Udeskole - natur teknik, bevægelse
  Dansk
  Kreativ
  Kultur
  Matematik
  Idræt
   
1 Udeskole - natur teknik, bevægelse
  Dansk
  Kreativ
  Kultur
  Matematik
  Læsning
  Idræt
   
2 Udeskole - natur teknik, bevægelse
  Dansk
  Kreativ
  Kultur
  Matematik
  Engelsk
  Idræt
   
3 Dansk
  Engelsk
  Matematik
  Kreativ
  Musik
  Udeskole
  Idræt
   
4 Dansk
  Musik
  Kultur
  Matematik
  Engelsk
  Udeskole
  Idræt
   
5 Dansk
  Engelsk
  Tysk
  Kreativ
  Matematik
  Kultur
  Musik
  Udeskole
  Idræt
   
6 Dansk
  Engelsk
  Tysk
  Matematik
  Natur teknik
  Kultur
  Idræt
   
7 Dansk
  Engelsk
  Tysk
  Matematik
  Naturfag
  Kultur
  Billedkunst
  Idræt
   
8 Dansk
  Engelsk
  Tysk
  Matematik
  Naturfag
  Kultur
   
9 Dansk
  Engelsk
  Tysk
  Matematik
  Naturfag
  Kultur
  Idræt

Kontakt os

  •  Videbechs Allé 137
    Hald Ege, 8800 Viborg
  •  2349 2322
  •  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.